header Hugo Hasevoets - Restauratie Schilderijen

LEGAL DISCLAIMER

Persoonlijke levensfeer:

Bij het raadplegen van onze website wordt er geenszins gevraagd naar Uw persoonsgegevens, enkel in geval van informatie aanvraag of van bestelling zullen deze vereist worden. Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door U gevraagde informatie te verstrekken of om Uw bestelling te voltooien.
- De gegevens worden behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.
- In geen geval zullen Uw persoonsgegevens worden bekendgemaakt aan derden.

Ethiek:

-Wij bestenden veel aandacht en zorg aan deze website en streven ernaar alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk te houden. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kunnen wij niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is.
- Als de op of via deze website verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zullen wij alle nodige inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te verbeteren.
- Als u onjuistheden vaststelt, kunt u met ons contact opnemen of met de beheerder van deze website.
- Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van deze website of van de op of via deze website ter beschikking gestelde informatie.

Jan Breughel I - detail Girlande
Footer