header Hugo Hasevoets - Restauratie Schilderijen
ADVIES

Onze adviezen richten de aandacht zowel op de conservatie- als op de restauratienoden van Uw schilderij. Ook voor advies, omtrent preventieve maatregelen die kunnen getroffen worden om schade te voorkomen, kan u bij ons terecht.
Het is zondermeer aan te raden Uw waardevolle schilderijen aan een conservator / restaurator met jarenlange ervaring toe te vertrouwen. De restauratie van schilderijen kan eenvoudig lijken, maar miskleunen, die ten einde raad, bij de restaurator terecht komen zijn legio.
Jan Breughel I - detail Girlande
B. E. Murillo
Footer