header Hugo Hasevoets - Restauratie Schilderijen
CONSERVATIE & RESTAURATIE
  • Wij conserveren en/of restaureren schilderijen op doek, op (houten) paneel of op metaalplaat (vb. koperplaat)
  • Oude schilderijen zijn anders opgebouwd dan 19de eeuwse werken. Het is belangrijk dat hiermee rekening gehouden wordt bij de behandeling op gevaar af de integriteit van het schilderij te schaden.
  • De conservatie van een beschadigd of gedegenereerd schilderij vergt meestal een snelle interventie. Een restauratie kan eventueel nog uitgesteld worden.
  • Wij hechten tenslotte bijzonder belang aan de deontologische code voor conservatie en restauratie zoals o.a. geformuleerd door het E.C.C.O. -code.
Jan Breughel I - detail Girlande
B. E. Murillo
Footer