header Hugo Hasevoets - Restauratie Schilderijen

INFO

De hedendaagse conservatie en restauratiepraktijk is een interdisciplinaire beroepsactiviteit, in die zin dat wetenschap en vakmanschap elkaar aanvullen. De wetenschappers, met name de kunsthistoricus en de onderzoeker, verlenen hierbij advies en voeren materiaaltechnisch onderzoek uit.

De uitvoering van een conservatie- of restauratie ingreep valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de ervaren conservator-restaurator.

Hierdoor ontstaat een complementariteit tussen het manuele vakmanschap enerzijds en het intellectueel karakter van het beroep anderzijds

Interessante linken

Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium

Wikipedia kunstschilders

Studiecentrum voor de vijftiende-eeuwse Schilderkunst

CR forum

Jan Breughel I - detail Girlande
Footer